กิจกรรม : ขอเชิญผู้ประกอบการด้านขนส่ง เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภ
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 100 คน กรุณาลงทะเบียนก่อนค่ะ

 

            สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้ดำเนิน “โครงการสาธิตระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง (Logistics and Transport Management; LTM)” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง สำหรับให้ผู้ประกอบการนำไปประยุกต์ใช้ ซึ่งประโยชน์ที่ผู้ประกอบการจะได้รับคือต้นทุนการใช้เชื้อเพลิงด้านขนส่งที่ลดลง และเพิ่มผลกำไรให้องค์กรอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ โครงการฯ ได้เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้เชื้อเพลิงในการขนส่ง โดยสนับสนุนเงินให้เปล่าสูงสุด 500,000 บาท ตามผลประหยัดเชื้อเพลิงจริง แก่สถานประกอบการที่มีรถขนส่งที่ลงทุนติดตั้งเทคโนโลยี หรือปรับเปลี่ยนอุปกรณ์ของรถบรรทุก แล้วเกิดผลการใช้เชื้อเพลิงในการขนส่งที่ลดลง สถาบันพลังงานฯ จึงขอเชิญท่านเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเข้ารับการสนับสนุนเงินให้เปล่าสูงสุดถึง 500,000 บาท ซึ่งให้สนับสนุนในอัตราตามผลประหยัดที่ลดได้จริง คือ
 
2.75 บาทต่อน้ำมันดีเซลที่ลดได้ 1 ลิตร

     หรือ 

2.70 บาทต่อก๊าซ NG ที่ลดได้ 1 กิโลกรัม


     หรือ 

3.56 บาทต่อก๊าซ LPG ที่ลดได้ 1 กิโลกรัม 

 
     หากสนใจสามารถกรอกใบสมัครตามลิงค์ด้านล่างและกลับมายังสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้ที่ E -mail ltmthailand.net@gmail.com หรือ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 02-345-1252 หรือ ที่ link http://ltmthailand.net/news_detail.php?id=56&catid=2
สามารถดาว์โหลดใบสมัครได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้
ดาวน์โหลดไปแล้ว 21 ครั้ง
วันที่ : 17 พ.ค. 2560  ถึง : 17 พ.ค. 2560
 
กิจกรรม : ขอเชิญผู้ประกอบการด้านขนส่ง เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภ
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit