กิจกรรม : ใตรจะเป็น 19 The Best Energy Man
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 19 คน กรุณาลงทะเบียนก่อนค่ะ

 

            Energy Man ทั่วประเทศเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับการประกวดสุดยอดThe Best Energy Man ลุ้นรับ Package กิจกรรมศึกษาดูงานด้านพลังงาน

โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม (Energy Points)
            เชิญชวนสถานประกอบการที่ร่วมโครงการ Energy Points ส่งคลิป Energy Man ความยาวไม่เกิน 3 นาที แนะนำนโยบายและกิจกรรมประหยัดพลังงานในสถานประกอบการ คลิปไหนโดนใจรับรางวัลไปเลย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 02-345-1253 และสภาอุตสาหกรรม 18 กลุ่มจังหวัด 
1.นครปฐม   2. ชลบุรี   3.ขอนแก่น    4.นครราชสีมา   5.เชียงใหม่   6.เชียงราย   7.อุบลราชธานี   8.อุดรธานี   9.สกลนคร   10.ภูเก็ต
11.ฉะเชิงเทรา   12.สงขลา   13.เพชรบุรี   14.พิษณุโลก   15.พระนครศรีอยุธยา   16.ลพบุรี   17.นครสวรรค์   18.สุราษฎร์ธานี

ดำเนินงานโดย​​​​​​​​ สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
สนับสนุนโดยกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1

1 Energy Man กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1(เชียงใหม่)

1) นายไมตรี มูลน้อย 
บ.ฟาร์โซนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด จ.ลำพูนกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2

2 Energy Man กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2(เชียงราย)

1) บ.โรงงานโรงก๋วยเตี๋ยวธนพล จ.เชียงราย                                    2) บ.อีซูซุ เชียงรายบริการ 2002 จำกัด จ.เชียงราย
       


กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1

3 Energy Man กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1(พิษณุโลก)

1) นายพิทักษ์ ยิ้มสังข์                                                               2) นายสุวิทย์ คูณยอด 
บ.พี แอล อิเลคทริคอลเทรดดิ้ง จำกัด จ.พิษณุโลก                           บ.ศรีตรัง แอโกร อิสดัสตรี้ จำกัด จ.พิษณุโลก
       


3) บ.บุญมีฟาร์ม 30 จ.พิษณุโลก                                                  4) นายวัชระ แสงสุข บ.B-Smart จ.พิษณุโลก
       


กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2

4 Energy Man กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 2(นครสวรรค์)

1) นายผดุงศักดิ์   ศรีเสาวลักษณ์                                                  2) นายธงรบ สมบัติ 
บ.ลิ้มเซียงเส็ง จำกัด จ.นครสวรรค์                                                บ.กนกวรรณเพชรณัฐการ์เมนท์ จำกัด จ.นครสวรรค์
       


3) นายพรเทพ ทับจั่น 
หจก.เพิ่มทรัพย์เจริญไว จ.นครสวรรค์


กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1

5 Energy Man กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 1(อุดรธานี)

1) น.ส.พิมพ์ลดา พงศ์สถิตธรรม                                                   2) น.ส.ชนาภา ฝึกหัด 
บ.ฮอร์ม แมชีนเนอรี เอเซีย จำกัด จ.อุดรธานี                                   โรงน้ำแข็งเอ็กซ์ตร้า จ.หนองคาย
       


3) นายอิทธิศักดิ์ ชูกิจเรืองรอง                                                     4) นายวิสูตร พูนทวีสิน 
บ.น้ำดื่มนาคทิพย์ จำกัด จ.อุดรธานี                                               บ.อุดรกิตติ 1992 จำกัด จ.อุดรธานี
       


กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

6 Energy Man กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 (สกลนคร)

1) นายอำนาจ วาดเมือง                                                               
2) นายสุขสันต์ แอวอ่อง 
บ.คิงส์ไอซ์แมน จำกัด จ.สกลนคร                                                   โรงแรมพีซี แกรนด์ พาเลซ จ.สกลนคร
       


3) นายเกรียงศักดิ์ วรรัตนธรรม                                                       4) นายสุริยะ ศรีวิไล   
โรงสี ศรีสกล เพียวไรซ์ จำกัด จ.สกลนคร                                         
โรงน้ำแข็งสกลชลทิศ จ.สกลนคร
       


5) นางวาสนา สายโสม                                                                6) นายมาโนช คำผอง 
โรงงานวาสนาพาราวู้ด จ.สกลนคร                                                  โรงน้ำแข็งสกลกิจเจริญ จ.สกลนคร
       


7) น.ส.วรรณภา อ้วนอินทร์                                                           8) นายสาโรจน์ อรุณประเสริฐกุล 
บ.แสงสันติ 1994 จำกัด จ.สกลนคร                                                ร้านอรุณโรจน์ จ.สกลนคร
       


9) นายสันติ คำพรหมมา                                                               10) นายจารึก เถาเบา 
บ.สกลโฮมเซ็นเตอร์ จำกัด จ.สกลนคร                                             หจก.กรเดชน้ำแข็งหลอด จ.สกลนคร
       


กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

7 Energy Man กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง(ขอนแก่น)

1) นายชนันธร นาวงศ์                                                                 
2) นายไชยสิทธิ์ พิชิตไพบูลย์ 
บ.ไลท์แอพพาเรล จำกัด จ.ขอนแก่น                                              หจก.สหชัยอลูมินั่มอัลลอยด์ จ.ขอนแก่น
       


กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง

8 Energy Man กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 2 (นครราชสีมา)

1) นายวรวุฒิ ลออ                                                                      
2) นายพงศ์ธร โชติจันทึก
บ.วงศ์จร ปาร์ค โฮเต็ล จำกัด (โรงแรมวี-วัน โคราช) จ.นครราชสีมา        บ.UAC Advance Polymer & Chemicals จำกัด จ.นครราชสีมา
       

 
กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง

9 Energy Man กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลาง(ฉะเชิงเทรา)

1) น.ส.วิลาวรรณ โชติวงศ์ 
บ.Bolt & Nut Industry จำกัด จ.สมุทรปราการ


กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1

10 Energy Man กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 1(พระนครศรีอยุธยา)

1) นายสุระเชษฐ์ แสงอรุณ                                                            
2) นายธีรศักดิ์ สุขเสกสันต์ 
บ.โตโยต้า เมืองนนท์ จำกัด(สำนักงานใหญ่) จ.นนทบุรี                        บ.โตโยต้า เมืองนนท์ ยูสคาร์ จำกัด จ.นนทบุรี
       


กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2

11 Energy Man กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนบน 2(ลพบุรี)

1) นายพยุงศักดิ์ ลือชา 
บ.ลพบุรีแก๊ส จำกัด จ.ลพบุรี


กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1

12 Energy Man กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1(นครปฐม)

1) น.ส.ดุสิตา อุ่นรัก 
บ. Bangkok Lab & Cosmetics จำกัด จ.ราชบุรี


กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก

13 Energy Man กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออก(ชลบุรี)

1) น.ส.ธาสินี เผื่อนผัน 
บ.ซินเซโคเงียว(ไทยแลนด์) จำกัด จ.ชลบุรี


กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน

14 Energy Man กลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน (สงขลา)

1) นายพิพัฒน์ ภู่เพ็ชร 
บ.เอ.พี.เค. เฟอร์นิชชิ่งพาราวู้ด จำกัด จ.สงขลา


กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน

15 Energy Man กลุ่มจังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามัน(ภูเก็ต)

1) นายชวรัฐ  มุสิการณ์ 
บ.ครัวการบิน จำกัด จ.ภูเก็ต
วันที่ : 16 พ.ค. 2560  ถึง : 16 พ.ค. 2560
 
กิจกรรม : ใตรจะเป็น 19 The Best Energy Man
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit