กิจกรรม : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในหัวข้อเรื่อง “ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001"
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 60 คน กรุณาลงทะเบียนก่อนค่ะ

               ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในหัวข้อเรื่อง “ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001(Energy Management  System - Introduction” วันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องแฮมมิ่งเวย์ ชั้น 6 โรงแรม  ซีนิค ถ.สุขุมวิท 3 (นานา) เพื่อให้บุคลากรในภาคอุตสาหกรรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ และทราบถึงระบบการจัดการด้านพลังงานและข้อกำหนดของระบบ ISO 50001 ดังกล่าว พร้อมทั้งข้อแตกต่างระหว่าง พรบ. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน (ฉบับที่2) พ.ศ. 2550 เพื่อให้ผู้รับผิดชอบด้านพลังงาน และผู้เกี่ยวข้องได้นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในองค์กรได้อย่างเหมาะสม บรรยายโดยอาจารย์โชคชัย อนามธวัช ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน และระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001 หากสมาชิกท่านใดสนใจสามารถดาว์นโหลดแบบตอบรับ และส่งมายังสถาบันพลังงานฯ คุณณัฐวรรณ พานิชพันธ์, โทรศัพท์ 02-345-1247 โทรสาร 02-345-1258-9
 
รับจำนวนจำกัด 60 ท่าน
ดาวน์โหลดเอกสารสมัครกิจกรรม กำหนดการและแบบตอบรับ.pdf

ดาวน์โหลดไปแล้ว 79 ครั้ง
วันที่ : 14 มี.ค. 2560  ถึง : 14 มี.ค. 2560
 
กิจกรรม : ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในหัวข้อเรื่อง “ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001"
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit