กิจกรรม : เชิญเข้าร่วมเยี่ยมชมโรงงานที่ประสบความสำเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงาน
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 30 คน กรุณาลงทะเบียนก่อนค่ะ

            สถาบันพลังงานฯ ขอเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชม บริษัท ไทยพลาสติกและเคมีภัณฑ์ จำกัด (มหาชน) ในกลุ่มธุรกิจเคมีภัณฑ์ เครือซิเมนต์ไทย (SCG) ซึ่งได้รับรางวัลดีเด่น ประเภทโรงงานควบคุม จากการประกวด Thailand Energy Awards 2016 โดยมีการดำเนินมาตรการอนุรักษ์พลังงานจำนวน 13 มาตรการ อาทิ การนำความร้อนทิ้งกลับมาใช้ใหม่ การปรับเปลี่ยนอุปกรณ์เพื่อการประหยัดพลังงาน ฯลฯ ซึ่งถือว่าเป็นแบบอย่างของการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเห็นควรเผยแพร่ให้กับภาคอุตสาหกรรมอื่นๆ ได้ทราบและสามารถนำความรู้ทีได้ไปปรับใช้เพื่อเป็นการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืนต่อไป โดยจะเข้าเยี่ยมชมในวันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.30 – 12.00 น. โดยสามารถดูรายละเอียดในกำหนดการและแจ้งความประสงค์ในแบบตอบรับ (รายละเอียดตามไฟล์แนบ) และส่งกลับมายังสถาบันพลังงานฯ คุณณัฐวรรณ พานิชพันธ์ หรือ โทรสาร 0-2345-1258
 
**เปิดรับจำนวนจำกัดจำนวน 30 ท่าน**
 
เปิดรับสมัครถึงวัน ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 (ขอสงวนสิทธิ์ปิดรับก่อนกำหนด ในกรณีเต็ม) หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่โทรศัพท์ 0-2345-1247-48
ดาวน์โหลดเอกสารสมัครกิจกรรม หนังสือเชิญร่วมกิจกรรม.pdf

ดาวน์โหลดไปแล้ว 61 ครั้ง
วันที่ : 28 ก.พ. 2560  ถึง : 28 ก.พ. 2560
 
กิจกรรม : เชิญเข้าร่วมเยี่ยมชมโรงงานที่ประสบความสำเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงาน
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit