กิจกรรม : ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและเผยแพร่ผลงานสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืนประจำปี 2560 (W
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 100 คน กรุณาลงทะเบียนก่อนค่ะ

             สถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและเผยแพร่ผลงานสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2560 (WIS Forum 2017) ในวันที่ 24-26 มกราคม 2560 ณ ห้องบอลรูม ฮอลล์เอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพมหานคร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการด้านการบริหารจัดการน้ำ อันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยอย่างล้นพ้น รวมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนความรู้ด้านการบริหารจัดการน้ำจากกรณีศึกษาของหน่วยงานต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ และเผยแพร่ผลงานของสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืน ประจำปี 2560 ซึ่งภายในงานสัมมนาฯ มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจและโครงการในพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ที่พระองค์ได้ทรงประกอบพระราชกรณียกิจนานัปการด้านการบริหารจัดการน้ำอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทยอย่างล้นพ้น รวมถึงการจัดนิทรรศการแสดงผลการดำเนินงานและเทคโนโลยีด้านการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพของหน่วยงานต่างๆ เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกและความตระหนักถึงคุณค่าของทรัพยากรน้ำที่เป็นทรัพยากรที่สำคัญยิ่งต่อการดำรงชีวิต เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานสัมมนาและผู้สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการน้ำ และเป็นการสานต่อเจตนารมย์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ได้ทรงเห็นคุณค่าของทรัพยากรน้ำมาโดยตลอด นั้น
             หากท่านใดสนใจเข้าร่วมงานดังกล่าว สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุพิชชา ดิษฐเจริญ หมายเลขโทรศัพท์ 0 2345 1040 หรืออีเมล์ supitchad@off.fti.or.th โดยขอความกรุณาส่งแบบตอบรับให้การสนับสนุนฯ กลับมายังสถาบันน้ำฯ ภายในวันที่ 19 มกราคม 2560
 
ของที่ระลึก
 
ดาวน์โหลดเอกสารสมัครกิจกรรม หนังสือขอเชิญและแบบตอบรับเข้าร่วมงานสัมมนา.pdf

ดาวน์โหลดไปแล้ว 11 ครั้ง
วันที่ : 24 ม.ค. 2560  ถึง : 26 ม.ค. 2560
 
กิจกรรม : ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและเผยแพร่ผลงานสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืนประจำปี 2560 (W
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit