กิจกรรม : สัมมนาเปิดโครงการ Energy Point
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 150 คน กรุณาลงทะเบียนก่อนค่ะ

            ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเปิดโครงการ Energy Point เพื่อรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ ด้านพลังงาน (โดยไม่มีค่าใช้จ่าย) เช่น การอบรมฟรี, ที่ปรึกษาเข้าให้คำแนะนำแก่ผู้ประกอบการ, เข้าเยี่ยมชมโรงงานที่ดำเนินการอนุรักษ์พลังงานดีเด่น และขอรับการสนับสนุนเงินลงทุนในอัตราร้อยละ 30 (แต่ไม่เกิน 300,000 บาท ต่อแห่ง)  และร่วมรับฟังการเสวนาในหัวข้อเรื่อง “ลดต้นทุนพลังงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอย่างยั่งยืน” จากตัวแทน 3บริษัทที่ได้รับรางวัล Thailand Energy Award 2015 และ 2013 ได้แก่ บริษัท อีซึ่น เพ้นท์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ภัทยากบินทร์บุรี จำกัด และบริษัท เอเชียไฟเบอร์ จำกัด (มหาชน) ในวันพฤหัสบดีที่ 28 กรกฎาคม 2559 เวลา 08.00 -15.00 น. ณ ห้อง Ballroom 1 ชั้น 3 โรงแรม ดิ เอมเมอรัลด์ กรุงเทพฯ (ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น) โดยสามารถดาวโหลดแบบฟอร์มได้ที่  http://goo.gl/forms/sVc1VStKYSMZ58EI3 ภายในวันศุกร์ที่ 22 กรกฎาคม 2559 หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถาม สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม โทร.02-345-1253 โทรสาร. 02-345-1258 อีเมล์ center.iie@gmail.com
 
    อนึ่ง โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม  (Energy Point) ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน

Web : download form online
http://goo.gl/forms/sVc1VStKYSMZ58EI3

ดาวน์โหลดไปแล้ว 11 ครั้ง
วันที่ : 28 ก.ค. 2559  ถึง : 28 ก.ค. 2559
 
กิจกรรม : สัมมนาเปิดโครงการ Energy Point
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit