กิจกรรม : (Logistics and Transport Management: LTM)
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 100 คน กรุณาลงทะเบียนก่อนค่ะ
สถานประกอบการทั้งหลาย !! อยากจะลดต้นทุน แล้วเพิ่มกำไร รวยขึ้นแบบง่ายๆ เชิญทางนี้
 

สถาบันพลังงานฯ สภาอุตสาหกรรมฯ ร่วมกับ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม
ภายใต้โครงการสาธิตระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง 
(Logistics and Transport Management: LTM)
เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานในการขนส่งภายในองค์กร
#ลดใช้พลังงาน #ลดต้นทุน #เพิ่มกำไร #รวยไม่รู้ตัว ด้วย 3 กิจกรรม

กิจกรรมที่ 1 ประยุกต์ใช้ระบบบริหารจัดการพลังงาน หรือที่เรียกว่า TEMS (Transportation Energy Management System) โดยมีผู้เชี่ยวชาญเป็นที่ปรึกษาคอยแนะนำการใช้ระบบอย่างใกล้ชิดถึงสถานประกอบการ ซึ่งระบบนี้จะช่วยให้ท่านบริหารจัดการการใช้พลังงานด้านขนส่งอย่างได้ผลและยั่งยืน 

กิจกรรมที่ 2 ลงทุนปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้พลังงานด้านการขนส่ง โดยท่านจะได้รับเงินสนับสนุนจากโครงการฯ เมื่อดำเนินการปรับปรุงประสิทธิภาพและเกิดผลลัพธ์การใช้พลังงานที่ลดลง 

กิจกรรมที่ 3 อบรมการขับขี่รถบรรทุกเพื่อการประหยัดพลังงาน เพื่อให้สถานประกอบการของท่านสามารถลดการใช้พลังงานเชื้อเพลิงจากการขับขี่รถบรรทุกขนส่ง ท่านสามารถส่งพนักงานขับรถเข้าร่วมฝึกอบรมฯ ระยะเวลา 2 วันต่อคอร์ส

 
ที่สำคัญ ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ
ท่านสามาถเข้าร่วมทั้ง 3 กิจกรรม หรือเลือกเข้าร่วมเฉพาะกิจกรรมที่ต้องการ
โดยศึกษารายละเอียดและข้อกำหนดในแต่ละกิจกรรมจากเอกสารประกอบการสมัคร
ดาวน์โหลดเอกสารประกอบการสมัครและแบบฟอร์มใบสมัครได้ตามลิงค์ด้านล่าง 

สมัครด่วน ภายในเดือน มิถุนายน 2559* นี้
(*กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

รายละเอียดเพิ่มเติม: 
ติดต่อ คุณเฉลิม สัมพันธ์ธนรักษ์ หรือ คุณแก้วตาล ผ่องแผ้ว โทร 02 345 1252-53 
เว็บไซต์ WWW.LTMTHAILAND.NET
ส่งเอกสารการสมัคร: Fax: 02-345-1258 หรือ E-mail: LTMTHAILAND.NET@GMAIL.COM 
ดาวน์โหลดเอกสารสมัครกิจกรรม รายละเอียดและแบบตอบรับ.pdf

ดาวน์โหลดไปแล้ว 6 ครั้ง
วันที่ : 1 มิ.ย. 2559  ถึง : 1 มิ.ย. 2559
 
กิจกรรม : (Logistics and Transport Management: LTM)
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit