กิจกรรม : สัมมนาเปิดโครงการสาธิตระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 250 คน กรุณาลงทะเบียนก่อนค่ะ

           สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเปิด โครงการสาธิตระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง (Logistics and Transport Management; LTM.) ในวันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 –15.15 น. ณ ห้องประชุมบอลรูม 2 โรงแรมสวิสโซเทล เลอคองคอร์ด โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้ดำเนินโครงการสาธิตระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง (Logistics and Transport Management; LTM.) วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง และเป็นแนวทางให้ผู้ประกอบการสามารถนำไปประยุกต์ให้เกิดการประหยัดพลังงานได้อย่างยั่งยืน ภายใต้โครงการมีกิจกรรมส่งเสริมในด้านต่างๆ ทั้งการให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ การสนับสนุนเงินทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพพลังงาน การให้ความรู้พนักงานขับขี่รถยนต์ และการพัฒนาระบบบริษัทจัดการพลังงานในภาคขนส่ง หากท่านใดสนใจ กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมาที่ สถาบันพลังงานฯ (นายฉัตรชัย อุตมาลัง โทร.02-345-1253 โทรสาร. 02-345-1258) อีเมล์ Ltmthailand.net@gmail.com ภายในวันพฤหัสบดีที่ 12 พฤษภาคม 2559 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
 
ทั้งสิ้นท่านสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดและแบบตอบรับได้ตาม Link ด้านล่างนี้ครับ 
ดาวน์โหลดเอกสารสมัครกิจกรรม หนังสือเชิญสัมมนาเปิดโครงการฯ.pdf

ดาวน์โหลดไปแล้ว 2 ครั้ง
วันที่ : 19 พ.ค. 2559  ถึง : 19 พ.ค. 2559
 
กิจกรรม : สัมมนาเปิดโครงการสาธิตระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit