กิจกรรม : งานสัมมนาเผยแพร่ความสำเร็จการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 150 คน กรุณาลงทะเบียนก่อนค่ะ

              สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ความสำเร็จการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม ในวันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 -12.00 น. ณ ห้องฟอร์จูน1 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ เมอร์เคียวฟอร์จูน กรุงเทพฯ   โดยรวบรวมเทคนิควิธีการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเทคนิคต่างๆ เป็นแนวทางการในการลดการใช้พลังงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ตามแนวทางการดำเนินงานของโครงการฯ รวมถึงร่วมรับฟังแนวทางการสนับสนุนการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมในอนาคต โดยโครงการนี้ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้ดำเนินโครงการศึกษาแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแต่ละภูมิภาค มีระยะเวลาดำเนินการ  8 เดือน เริ่มตั้งแต่เดือนกันยายน 2558 - พฤษภาคม 2559 วัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาถึงจุดแข็ง และจุดอ่อน  ด้านการอนุรักษ์พลังงาน รวมถึงสภาพปัญหาและความต้องการเกี่ยวกับการอนุรักษ์พลังงานของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมจากทั่วประเทศ  สถาบันพลังงานฯ หากท่านใดสนใจ กรุณาส่งแบบตอบรับกลับมาที่ สถาบันพลังงานฯ (นางสาวนันทิยา รุ่งเลิศวิกรัยกุล โทร.02-345-1253 โทรสาร. 02-345-1258) อีเมล์ center.iie@gmail.com ภายในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ท่านสามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับได้ตาม Link ด้านล่างนี้ครับ  
ดาวน์โหลดไปแล้ว 7 ครั้ง
วันที่ : 11 พ.ค. 2559  ถึง : 11 พ.ค. 2559
 
กิจกรรม : งานสัมมนาเผยแพร่ความสำเร็จการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit