กิจกรรม : เทคนิคการลดค่าไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยการใช้ข้อมูลเชิงสถิติ
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 40 คน กรุณาลงทะเบียนก่อนค่ะ

 
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรมหัวข้อเรื่อง เทคนิคการลดค่าไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยการใช้ข้อมูลเชิงสถิติ

            สถาบันพลังงานฯ ได้จัดกิจกรรมอบรมเรื่อง เทคนิคการลดค่าไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยการใช้ข้อมูลเชิงสถิติ เพื่อให้บุคลากรในภาคอุตสาหกรรมได้รับความรู้ ความเข้าใจพร้อมทั้งสามารถวิเคราะห์สถิติการใช้ไฟฟ้า เพื่อหาแนวทางการลดต้นทุนและการใช้ไฟฟ้าอย่างมีประสิทธิภาพ
จึงได้เรียนเชิญ อาจารย์ไชยะ แช่มช้อย จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์  ซึ่งเป็นผู้ที่มีความชำนาญและเชี่ยวชาญด่านไฟฟ้าของโรงงานอุตสาหกรรมมาเป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อดังกล่าวในวันพุธที่ 4พฤษภาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องพาโนราม่า 1 ชั้น 4 โรงแรมอมารี บูเลอวาร์ด ถนนสุขุมวิท ซอย 5

 
***รับจำนวนจำกัด 40 ท่านเท่านั้น*** 
 
หากท่านใดสนใจเข้าร่วมอบรมสามารถสมัครได้ที่ http://goo.gl/forms/aMrR7eqGFb
      
ดาวน์โหลดเอกสารสมัครกิจกรรม หนังสือเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรมอบรม.pdf

ดาวน์โหลดไปแล้ว 9 ครั้ง
วันที่ : 4 พ.ค. 2559  ถึง : 4 พ.ค. 2559
 
กิจกรรม : เทคนิคการลดค่าไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยการใช้ข้อมูลเชิงสถิติ
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit