กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 0 คน  
การไฟฟ้านครหลวง ได้มีประกาศการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินเพื่อรองรับการเป็นมหานครแห่งอาเซียน
จำนวน 7 โครงการ ได้แก่

1.โครงการติวานนท์ - แจ้งวัฒนะ                                   5.โครงการวงเวียนใหญ่-อรุณอมรินทร์
2.โครงการลาดพร้าว-รามคำแหง                                   6.โครงการเทพารักษ์-สุขุมวิท
3.โครงการสาธร-เจริญราษฎร์                                       7.โครงการเขตพื้นที่เมืองชั้นใน
4.โครงการสามเสน-รอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน1.โครงการติวานนท์ - แจ้งวัฒนะ


2.โครงการลาดพร้าว-รามคำแหง


3.โครงการสาธร-เจริญราษฎร์


4.โครงการสามเสน-รอบพระตำหนักจิตรลดารโหฐาน


5.โครงการวงเวียนใหญ่-อรุณอมรินทร์


6.โครงการเทพารักษ์-สุขุมวิท


7.โครงการเขตพื้นที่เมืองชั้นใน


หากท่านใดสนใจ สามารถดาว์นโหลดรายละเอียดทั้งหมดได้ตาม Link ด้านล่างเลยครับ

 
ดาวน์โหลดเอกสารสมัครกิจกรรม แผนการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน.pdf

ดาวน์โหลดไปแล้ว 1 ครั้ง
วันที่ : 21 มี.ค. 2559  ถึง : 21 มี.ค. 2559
 
กิจกรรม : ประชาสัมพันธ์โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit