กิจกรรม : พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 60 คน กรุณาลงทะเบียนก่อนค่ะ

พิธีมอบประกาศนียบัตร หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร (Executive Energy Program) ประจำปี 2015 รุ่นที่ 1
 
    

          สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร (Executive Energy Program) ประจำปี 2015 รุ่นที่ 1 เมื่อวันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้อง Meeting room 2 ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยนายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมได้กล่าวต้อนรับ และกล่าวรายงานแก่ผู้เข้าร่วม จากนั้น ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม ปลัดกระทรวงพลังงาน ได้ให้เกียรติกล่าวคำปัจฉิมนิเทศ และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จหลักสูตรฯ รุ่นที่ 1 จากนั้นได้มีการมอบรางวัลพิเศษจากนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นรางวัล EEP Team Work (กลุ่มที่สมาชิกในกลุ่มทั้ง 12 คน เข้าร่วมกิจกรรมหลักสูตรฯ ครบมากที่สุด) มีจำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มแสงแดด และไออุ่น และรางวัล The Best of EEP’s Participation (เข้าร่วมกิจกรรมหลักของหลักสูตรฯ ครบ 12 ครั้ง) จำนวน 15 ท่าน
 
   

          โดยทางสถาบันพลังงานฯ จะมีการเปิดรับ หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร (Executive Energy Program) ประจำปี 2016 รุ่นที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2559 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2559 สามารถติดตามข่าวสารได้ที่ www.iie.orth และทาง Facebook Fan page สถาบันพลังงานฯ  
วันที่ : 16 ก.พ. 2559  ถึง : 16 ก.พ. 2559
 
กิจกรรม : พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit