กิจกรรม : สรุปกิจกรรมศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน “Smart Energy Japan”
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 40 คน กรุณาลงทะเบียนก่อนค่ะ

สรุปกิจกรรมศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
 “Smart Energy Japan” และโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด “ISOGO”
ภายใต้กิจกรรมหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1
ระหว่างวันที่ 25-30 มกราคม 2559 ณ ประเทศญี่ปุ่น 
            สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้จัดให้มีกิจกรรมศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน “Smart Energy Japan” โดยนิทรรศการมีการจัดแสดงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับด้านพลังงานต่างๆ เช่น เทคโนโลยีการประหยัดพลังงาน รวมถึงอุปกรณ์ในการอนุรักษ์พลังงาน ESCO เป็นต้น และได้มี การนำคณะผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ เยี่ยมชมโรงไฟฟ้าถ่านหินสะอาด “ISOGO” ซึ่งเป็นโรงไฟฟ้าพลังความร้อน 530 MW มีการใช้เทคโนโลยีและอุปกรณ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ กิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งในหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-30 มกราคม 2559 มีผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 40 ท่าน 
 
    
วันที่ : 5 ก.พ. 2559  ถึง : 5 ก.พ. 2559
 
กิจกรรม : สรุปกิจกรรมศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน “Smart Energy Japan”
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit