กิจกรรม : ปัญหาด้านพลังงานของท่าน กระทรวงพลังงาน พร้อมช่วยเหลือ
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 100 คน กรุณาลงทะเบียนก่อนค่ะ
ปัญหาด้านพลังงานของท่าน กระทรวงพลังงาน พร้อมช่วยเหลือ

          สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจาก กองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน กระทรวงพลังงาน ให้ดำเนิน "โครงการศึกษาแนวทางการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรมแต่ละภูมิภาค" เพื่อทำการสำรวจปัญหาอุปสรรค ความต้องการ และประสิทธิภาพด้านพลังงาน ของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมทั่วประเทศ นำมากำหนดเป็นแนวทางส่งเสริมและสนับสนุนให้กับผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมสามารถลดการใช้พลังงานในอนาคตได้
 
          ดังนั้นเพื่อให้สิทธิประโยชน์ และโครงการส่งเสริมต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสามารถช่วยเหลือได้ตรงกับความต้องการของท่าน สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จึงขอเชิญชวนท่านแสดงความคิดเห็น และความต้องการด้านพลังงานผ่าน "แบบสอบถามความต้องการด้านพลังงาน" (ตาม Link Download) จัดส่งมายัง สถาบันพลังงานฯ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
1. สแกนแบบสอบถามฯ ที่จัดทำแล้วเสร็จจัดส่งทางอีเมล์ที่ center.iie@gmail.com
2. โทรสารแบบสอบถามฯ ที่จัดทำแล้วเสร็จกลับมาที่เบอร์ 02-345-1258
3. ส่งไปรษณีย์ตามที่อยู่ที่กำหนดในแบบสอบถามคือ
            สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
            สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม
            ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โซน C ชั้น 4
            60 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ เขตครองเตย กรุงเทพฯ 10110

 
ท่านสามารถส่งแบบสอบถามฯ ได้จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2559

รู้ช่องทางรวย แถมได้ลุ้นรับสิทธิประโยชน์ 3 ชั้น สำหรับท่านที่ตอบแบบสอบถามฯ
 
ชั้นที่ 1 ได้รับสื่อความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน ฟรี!! (คู่มือ และซีดี)
ชั้นที่ 2 มีสิทธิ์ลุ้นรับ แบตเตอรี่สำรอง (Power Bank) ความจุ 11,000 mAh
ชั้นที่ 3 มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก ให้ได้รับการสนับสนุน และส่งเสริมจากภาครัฐ อาทิเช่น เงินทุนสนับสนุนการปรับปรุงสูงสุด 30 %, ผู้เชี่ยวชาญเข้าให้คำแนะนำด้านการอนุรักษ์พลังงาน, อบรมความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน เป็นต้น
ดาวน์โหลดไปแล้ว 0 ครั้ง
วันที่ : 29 ม.ค. 2559  ถึง : 29 ม.ค. 2559
 
กิจกรรม : ปัญหาด้านพลังงานของท่าน กระทรวงพลังงาน พร้อมช่วยเหลือ
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit