กิจกรรม : สรุปกิจกรรมหลักสูตรผู้บริหาร EEP ครั้งที่ 10
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 70 คน กรุณาลงทะเบียนก่อนค่ะ

กิจกรรมหลักสูตรผู้บริหาร EEP ครั้งที่ 10 ปาฐกถาพิเศษ “นโยบายพลังงานกับภาคอุตสาหกรรม” วันพฤหัสบดีที่ 3 ธันวาคม 2558 เวลา 13.30 – 18.30 น. ห้องเซี่ยงไห้ ชั้น 2 ณ โรงแรมสวิส โซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดาภิเษก
 

            เป็นการปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อเรื่อง “นโยบายพลังงานกับภาคอุตสาหกรรม” โดยทางสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมได้รับเกียรติจาก ท่านปลัดกระทรวงพลังงาน ดร.อารีพงศ์ ภู่ชอุ่ม มาเป็นผู้กล่าวปาฐกถาพิเศษในครั้งนี้ ให้แก่ผู้เข้าร่วมหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร ซึ่งการปาฐกถาพิเศษครั้งนี้ได้กล่าวถึงแผนพลังงานของประเทศในอนาคต ได้แก่ แผนบูรณาการพลังงานระยะยาว 2558 – 2579

             หลังจากนั้นเป็นการเสวนาวิชาการ ในหัวข้อเรื่อง “ความมั่นคงด้านพลังงานกับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรม” โดยมีวิทยากรร่วมในการเสวนาครั้งนี้ ได้แก่ 1.นายรังสรรค์ เตโชเรืองวิวัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเศรษฐกิจพลังงาน (กฟผ.) 2.นายพิษณุ เปียร์นนท์ ผู้อำนวยการกองวางแผนระบบไฟฟ้า (กฟน.) 3.นายพงศกร ยุทธโกวิท รองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนระบบไฟฟ้า (กฟภ.) 4.นายปัญญา โสภาศรีพันธ์ ผู้อำนวยการฝ่ายพลังงาน บริษัท สยามคารฟท์อุตสาหกรรม จำกัด 5.นายวุฒิกร สติฐิต ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่จัดหาและตลาดก๊าซธรรมชาติ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และ ผศ.ดร.แนบบุญ หุนเจริญ สถาบันวิจัยพลังงานจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มาร่วมเสวนาให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมหลักสูตร โดยภายหลังจากการเสวนาเสร็จสิ้น ได้มีการจัดกิจกรรม “EEP1 Christmas Party 2015” เพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์ของผู้เข้าร่วมหลักสูตร และเป็นการเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ก่อนจบหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1 
 
วันที่ : 3 ธ.ค. 2558  ถึง : 3 ธ.ค. 2558
 
กิจกรรม : สรุปกิจกรรมหลักสูตรผู้บริหาร EEP ครั้งที่ 10
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit