กิจกรรม : สรุปกิจกรรมหลักสูตร EEP ครั้งที่ 9 หัวข้อ “การดำเนินการด้านธุรกิจพลังงานทดแทน”
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 70 คน กรุณาลงทะเบียนก่อนค่ะ


สรุปกิจกรรมหลักสูตร EEP ครั้งที่ 9 หัวข้อ “การดำเนินการด้านธุรกิจพลังงานทดแทน”
วันศุกร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2558 เวลา 13.30 – 18.30 น.

ณ ห้องเซี่ยงไห้ ชั้น 2  โรงแรมสวิส โซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดาภิเษก
 
   

               สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรมได้จัดกิจกรรมหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร EEP มาถึงครั้งที่ 9 แล้วนั้น ซึ่งกิจกรรมในครั้งนี้จะเป็นการนำเสนองานกลุ่ม (Work Group) ในรูปแบบของการเสวนาทั้งสิ้น 6 กลุ่ม โดยผู้เข้าร่วมหลักสูตร EEP ในแต่ละกลุ่มจะต้องนำเสนอหัวข้อการเสวนา ซึ่งเป็นหัวข้อที่ผู้เข้าร่วมหลักสูตรได้ระดมความคิดกันในกลุ่ม โดยทางสถาบันฯ ได้รับเกียรติจากคณะกรรมการมาร่วมเป็น Commentators 3 ท่านในการให้คะแนนจากการนำเสนอของแต่ละกลุ่ม โดยท่านแรกคือคุณเจน นำชัยศิริ รองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ท่านที่ 2 รศ.ดร.อภิชิต เทอดโยธิน คณะบดีคณะพลังงานสิ่งแวดล้อมและวัสดุ และท่านสุดท้าย คุณณรงค์ บัณฑิตกมล รองประธานกรรมการบริหารสถาบันพลังงาน
 
       

               สำหรับสมาชิกกลุ่มแรกที่ขึ้นเสวนาคือ กลุ่มแสงแดด มาเสวนาในหัวข้อเรื่อง “ระบบบริษัทจัดการพลังงาน” ลำดับที่ 2 ถัดมาคือ กลุ่มไออุ่น มาเสวนาในหัวข้อเรื่อง “ทางออกการพัฒนา ESCO ภาครัฐบาล” และสำหรับกลุ่มที่ 3 กลุ่มสายลม ได้มาเสวนาในหัวข้อเรื่อง “แนวทางการส่งเสริม และสนับสนุนพลังงานทดแทนอย่างยั่งยืน”
 
        

               และการเสวนาในช่วงหลัง โดยลำดับที่ 4 กลุ่มก้อนดิน มาเสวนาในหัวข้อเรื่อง “ทางรอด Biomass” จากนั้นในลำดับที่ 5 ต่อมาคือ กลุ่มต้นไม้ มาเสวนาในหัวข้อเรื่อง “ผ่าทางตันสายส่งกับพลังงานทดแทน” และกลุ่มสุดท้ายในการเสวนาคือ กลุ่มสายน้ำ มาเสวนาในหัวข้อเรื่อง “พลังงานชีวมวล บทเรียนจากอดีตสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของชุมชน และประเทศชาติในวันข้างหน้า” จากนั้ั้นได้รวบรวมคะแนนจากคณะกรรมการตัดสิน โดยกลุ่มที่ได้คะแนนสูงที่สุดจากการนำเสนอได้แก่ กลุ่มไออุ่น ซึ่งสมาชิกทุกท่านได้รับโล่รางวัล The best of EEP's Energy Workgroup จากท่านคณะกรรมการ

     

โดยท่านสามารถดาวโหลดเอกสารประกอบการเสวนาของแต่ละกลุ่มได้ที่ 
http://www.iie.or.th/iie2014/download.php
วันที่ : 20 พ.ย. 2558  ถึง : 20 พ.ย. 2558
 
กิจกรรม : สรุปกิจกรรมหลักสูตร EEP ครั้งที่ 9 หัวข้อ “การดำเนินการด้านธุรกิจพลังงานทดแทน”
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit