กิจกรรม : สรุปการศึกษาดูงานภายในประเทศหลักสูตร EEP
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 60 คน กรุณาลงทะเบียนก่อนค่ะ

กิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศ วันที่ 15 -16 ตุลาคม 2558 ณ จังหวัด ระยอง
 
            หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร ครั้งที่ 1 ได้จัด กิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศ ณ จังหวัดระยอง โดยช่วงเช้าของวันที่ 15 ตุลาคม 2558 หลังจากการลงทะเบียน คณะทำงานและผู้เข้าอบรมเริ่มออกเดินทางจาก ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เข้าสู่จังหวัดระยอง ซึ่งโรงงานแห่งแรกที่เข้าศึกษาดูงาน คือ บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด เป็นบริษัทพลังงานแห่งชาติ ดำเนินโครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือ และสถานีรับ – จ่าย LNG แห่งแรกของประเทศไทยในนาม Map Ta Phut LNG Terminal โดยมีภารกิจหลักคือ รองรับความต้องการในการใช้ก๊าซธรรมชาติ เสริมสร้างเสถียรภาพ และความมั่นคงด้านการใช้พลังงานของประเทศในระยะยาว ช่วงบ่ายผู้เข้าอบรมได้พักรับประทานอาหารกลางวัน ณ ร้านร่มสน และเดินทางต่อไปยังโรงงานที่ 2 คือ
 
 
บริษัท พีทีที โกลบอล เคมีคอล จำกัด ซึ่งเป็นบริษัท
ที่เกิดจากการควบระหว่าง บริษัท ปตท. เคมีคอล จำกัด (มหาชน) กับบริษัท ปตท. อะโรเมติกส์และการกลั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมี ทั้งสายโอเลฟินส์และอะโรเมติกส์ เป็นการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และลดความเสี่ยงจากการแข่งขันในธุรกิจปิโตรเคมี ในช่วงเย็นมีงานเลี้ยงสังสรรค์ และกิจกรรมสัมพันธ์ร่วมกัน ณ ร้านอาหารแหลมเจริญซีฟู้ด
 
 

 
           สำหรับกิจกรรมในวันที่ 16 ตุลาคม 2558 ผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหารได้เดินทางเข้าเยี่ยมชมโรงงานแห่งที่ 3 บริษัท ไทยโพลิเอททิลีน จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจภายใต้แนวคิด อุตสาหกรรมสีเขียว (Green Manufacturing) เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมที่มีความยั่งยืน อาทิเช่น การผลิตก๊าซเชื้อเพลิงชีวมวลด้วยเตาปฏิกรณ์แก๊สซิไฟเออร์ เน้นการทำวิจัยและพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ภายหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจศึกาดูงานในประเทศทั้ง 3 โรงงาน ณ จังหวัดระยอง คณะผู้เข้าอบรมหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหารเดินทางกลับโดยสวัสดิ์ภาพ
วันที่ : 15 ต.ค. 2558  ถึง : 16 ต.ค. 2558
 
กิจกรรม : สรุปการศึกษาดูงานภายในประเทศหลักสูตร EEP
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit