กิจกรรม : ​การบรรยายหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร ครั้งที่ 5
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 72 คน กรุณาลงทะเบียนก่อนค่ะ
การบรรยายหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร ครั้งที่ 5
 
 
 
          สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ได้จัดหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร ครั้งที่ 5 ในวันที่ 9 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 – 18.00 น. ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดาภิเษก โดยนายโกวิท จึงเสถียรทรัพย์ ผู้เข้าอบรมหลักสูตร EEP รุ่นที่ 1 บริษัท โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) ได้บรรยายรอบแรกในหัวข้อ Energy Knowledge Sharing” (Hydro Power Plant, Battery : Energy Storage System และ Solar Farm Investment In Japan” และการบรรยายรอบสองได้รับเกียรติจากนายยศพงศ์ คุปตะบุตร ผู้อำนวยการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน มาบรรยายในหัวข้อ “การส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านพลังงานจากภาครัฐ” โดยเกี่ยวกับสถานการณ์พลังงานประเทศไทย แผนบูรณาการพลังงานแห่งชาติ และการส่งเสริมและสนับสนุนนโยบายด้านพลังงานจากภาครัฐ มาบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมหลักสูตร และในช่วงหลังเป็นการระดมความคิดเห็นกิจกรรมกลุ่ม (Work Group) 
 
   
วันที่ : 9 ต.ค. 2558  ถึง : 9 ต.ค. 2558
 
กิจกรรม : ​การบรรยายหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร ครั้งที่ 5
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit