กิจกรรม : การบรรยายหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร ครั้งที่ 4
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 72 คน กรุณาลงทะเบียนก่อนค่ะ
การบรรยายหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร ครั้งที่ 4
 
          

          สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม ได้จัดหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร ครั้งที่ 4 ในวันที่ 2 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 – 17.30 น. ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดาภิเษก โดยการบรรยายรอบแรกหัวข้อ “เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้า (นิวเคลียร์,ถ่านหิน และอื่นๆ” ได้รับเกียรติจากนายศิริวัฒน์ เจ็ดสี หัวหน้ากองวิศวกรรมระบบผลิตไอน้ำและกังหัน กฟผ. และการบรรยายรอบสองได้รับเกียรติจากนายศักดิ์ชัย กรุงศรีเมือง หัวหน้าแผนกพัฒนาโรงไฟฟ้าพลังแสงอาทิตย์ ฝ่ายแผนงานพัฒนาไฟฟ้า กฟผ.หัวข้อ “เทคโนโลยีด้านอนุรักษ์พลังงานทดแทน (Fuel Cell,Solar,Wind,Waste เป็นต้น)” มาบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้เข้าร่วมหลักสูตร และในช่วงสุดท้ายของงานเป็นการชี้แจงกิจกรรมกลุ่ม (Work group) โดยนายณรงค์ บัณฑิตกมล รองประธานกรรมการบริหารสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม และนายรุ่งเรือง สายพวรรณ์ ผู้อำนวยการสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม วัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้เข้าร่วมหลักสูตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ที่หลากหลาย โดยรูปแบบงานกลุ่มจะเป็นการจัดทำข้อเสนอโครงการและนำเสนองาน ซึ่งแบ่งหัวข้อเป็น โครงการด้านการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน หรือ โครงการด้านการส่งเสริมพลังงานทดแทน ซึ่งมีเป้าหมายที่จะสามารถนำข้อเสนอโครงการไปดำเนินการหรือขยายผลต่อไปได้
 
    
   
  
วันที่ : 2 ต.ค. 2558  ถึง : 2 ต.ค. 2558
 
กิจกรรม : การบรรยายหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร ครั้งที่ 4
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit