กิจกรรม : สรุปกิจกรรมพิธีเปิดและปฐมนิเทศหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร EEP รุ่นที่ 1
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 0 คน  
      สรุปกิจกรรมพิธีเปิดและปฐมนิเทศ
      หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร (Executive Energy Program) รุ่นที่ 1
      ระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2558 ณ บาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่  จังหวัดนครราชสีมา 
          สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้พัฒนาหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร (Executive Energy Program) รุ่นที่ 1 ได้จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศหลักสูตรฯ ในวันที่ 4 กันยายน 2558 ณ บาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งในช่วงเช้าได้มีพิธีเปิดและปฐมนิเทศหลักสูตรฯ โดยมีนายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล ประธานคณะกรรมการบริหารสถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม เป็นผู้กล่าวต้อนรับและชี้แจงวัตถุประสงค์หลักสูตรฯ และนายสุพันธุ์ มงคลสุธี ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เป็นประธานกล่าวโอวาทและกล่าวเปิดในพิธี จากนั้นนางบุบผา อมรเกียรติขจร ประธานคณะทำงานพัฒนาหลักสูตรฯ ได้ชี้แจงกฎเกณฑ์และรายละเอียดของหลักสูตรฯ แก่ผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ ในรุ่นที่ 1 เพื่อทำความเข้าใจในกฎเกณฑ์และการเข้าร่วมกิจกรรม
 
     

          ในช่วงบ่าย ได้มีกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์ EEP รุ่นที่ 1 โดยได้ทีมผู้เชี่ยวชาญจากบริษัท อัลไลแอ๊นซ์ แอ็คเซส จำกัด นำทีมโดย คุณศิรินทร พงษ์หา ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจกรรมสัมพันธ์ ซึ่งได้มีกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ สร้างความสัมพันธ์ ละลายพฤติกรรม และเป็นการเรียนรู้ซึ่งกันและกันก่อนการเข้าร่วมหลักสูตรฯ ต่อไป
 
   

          ในช่วงเย็น มีการปาฐกถาพิเศษ ในหัวข้อ “นโยบายพลังงานกับภาคอุตสาหกรรม” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.คุรุจิต นาครทรรพ ปลัดกระทรวงพลังงาน เป็นผู้ขึ้นปาฐกถาพิเศษในครั้งนี้ และร่วมเป็นหนึ่งใน “กิจกรรมสานสัมพันธ์ EEP รุ่นที่ 1” ซึ่งเป็นบรรยากาศงานเลี้ยงและร่วมรับประทานอาหารเย็นของผู้เข้าร่วมหลักสูตรฯ
 
     

          สำหรับวันที่ 5 กันยายน 2558 ผู้เข้าร่วมหลักสูตร EEP รุ่นที่ 1 ได้เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) จังหวัดสระบุรี ซึ่งได้มีนายวรวิทย์ เลิศบุษศราคาม รองผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพเวอร์ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นผู้บรรยายแนะนำโรงงาน รวมถึงได้เปิดให้เข้าชมโครงการผลิตเชื้อเพลิง RDF จากขยะชุมชนใช้ทดแทนถ่านหินและโรงผลิตไฟฟ้า อีกด้วย
 
   
  
วันที่ : 4 ก.ย. 2558  ถึง : 5 ก.ย. 2558
 
กิจกรรม : สรุปกิจกรรมพิธีเปิดและปฐมนิเทศหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร EEP รุ่นที่ 1
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit