กิจกรรม : ขอเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชม
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 30 คน กรุณาลงทะเบียนก่อนค่ะ
                 

                   สถาบันพลังงาน ฯ ได้จัดให้มีกิจกรรมเยี่ยมชมขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์พลังงานซึ่งสถาบันพลังงาน ฯเล็งเห็นว่า บริษัท ซินดิคาร์ทุม ซัสเทนเอเบิล รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด ที่ได้ดำเนินโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบขยะ ซึ่งได้รับรางวัลเกียรติยศด้านพลังงานไทย Thailand Energy Awards 2014 ประเภทโครงการพลังงานหมุนเวียนที่เชื่อมโยงกับระบบสายส่งไฟฟ้า (On-Grid) และรางวัลชนะเลิศ ASEAN Energy Awards 2014

หากท่านใดสนใจสามารถดาวน์โหลดเอกสารตอบรับตาม Link ด้านล่าง และส่งกลับมายังสถาบันพลังงาน ฯ ภายในวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 ครับ
ดาวน์โหลดเอกสารสมัครกิจกรรม เยี่ยมชม บ.ซินดิคาร์ทุม จำกัด.pdf

ดาวน์โหลดไปแล้ว 11 ครั้ง
วันที่ : 29 ก.ค. 2558  ถึง : 29 ก.ค. 2558
 
กิจกรรม : ขอเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชม
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit