กิจกรรม : งานสัมมนา Thailand ESCO Fair 2015
จำนวนผู้เข้าร่วมทั้งหมด 1000 คน กรุณาลงทะเบียนก่อนค่ะ
 
            สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ขอเชิญเข้าร่วม งานสัมมนา Thailand ESCO Fair 2015 “เพิ่มความเชื่อมั่นการลงทุนด้านพลังงานด้วยมาตรฐาน ESCO” โดยได้รับการสนับสนุนจากกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นขยายตลาดการอนุรักษ์พลังงานโดยกลไก ESCO และพัฒนาศักยภาพของบริษัทจัดการพลังงานให้สามารถดำเนินโครงการอนุรักษ์พลังงานด้วยกลไก ESCO ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยจะจัดขึ้น ในวันพฤหัสบดีที่ 16 กรกฎาคม 2558  เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ณ ห้องบอลรูม โซนเอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  โดยได้รับเกียรติจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเป็นประธานในพิธี และกล่าวต้อนรับโดยประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยด้วย โดยสามารถเข้้าร่วมงานดังกล่าวซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบตอบรับได้ตามลิงค์ด้านล่างและส่งกลับมายังสถาบันพลังงานฯ คุณณัฐวุฒิ คุณศิณพา หรือคุณวิภา โทรศัพท์ 0-2345-1250-1 โทรสาร 0-2345-1258 E-mail: admin@thaiesco.org หรือสามารถลงทะเบียนผ่านเวปไซต์ได้ที่ www.thaiesco.org
ดาวน์โหลดเอกสารสมัครกิจกรรม แบบตอบรับเข้าร่วมงาน Thailand ESCO Fair 2015.pdf

ดาวน์โหลดไปแล้ว 3 ครั้ง
วันที่ : 16 ก.ค. 2558  ถึง : 16 ก.ค. 2558
 
กิจกรรม : งานสัมมนา Thailand ESCO Fair 2015
ยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรม

ยืนยัน ยกเลิก

รอสักครู่....

ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit