•  สัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ
    รายละเอียด :
     วันที่ : 29 พ.ค. 2562  ถึง : 29 พ.ค. 2562
  •  อบรม “เทคนิคการลดค่าไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยการใช้ข้อมูลเชิงสถิติ
    รายละเอียด : เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อราฟิท ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซอย 6...
     วันที่ : 29 พ.ค. 2562  ถึง : 29 พ.ค. 2562