•  อบรม ... 
  ห้องเลอแปง 1 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซอย 6...
   วันที่ : 6 ก.พ. 2563  ถึง : 6 ก.พ. 2563
 •  งานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จโครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง... 
  ...
   วันที่ : 14 พ.ย. 2562  ถึง : 14 พ.ย. 2562
 •  สัมมนา ESCO Roadshow ครั้งที่ 2 และ กิจกรรมศึกษาโครงการที่ประสบความสำเร็จฯ... 
  ...
   วันที่ : 19 ส.ค. 2562  ถึง : 20 ส.ค. 2562
 •  ขอเชิญสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2019... 
  ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ...
   วันที่ : 2 ต.ค. 2562  ถึง : 2 ต.ค. 2562
 •  20 ปี พลังงานเพื่ออุตสาหกรรมสู่อนาคตที่ยั่งยืน... 
  ...
   วันที่ : 9 ส.ค. 2562  ถึง : 9 ส.ค. 2562
 •  สัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จ Energy Points... 
  ...
   วันที่ : 14 ส.ค. 2562  ถึง : 14 ส.ค. 2562
 •  การอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับสถานประกอบการ ครั้งที่ 2 ... 
  ...
   วันที่ : 16 ส.ค. 2562  ถึง : 16 ส.ค. 2562
 •  อบรม เรื่อง “การสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน”... 
  ณ ห้องโลมาเน่ ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซอย 6...
   วันที่ : 24 ก.ค. 2562  ถึง : 24 ก.ค. 2562
 •  งานสัมมนา ESCO Roadshow ครั้งที่ 1 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา... 
  ...
   วันที่ : 7 ส.ค. 2562  ถึง : 7 ส.ค. 2562
 •  ขอเชิญเข้าร่วมงานอบรมให้ความรู้ด้าน ESCO สำหรับผู้ประกอบการ ครั้งที่ 1 ... 
  ...
   วันที่ : 13 มิ.ย. 2562  ถึง : 13 มิ.ย. 2562
 •  ขอเชิญสัมมนา “ชำแหละ PM 2.5” ในงาน Asian Sustainable Energy Week (ASE) ... 
  เวลา 12.30 – 16.30 น. ณ ชั้น 2 ห้อง MR222-223 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทคบางนา...
   วันที่ : 5 มิ.ย. 2562  ถึง : 5 มิ.ย. 2562
 •  สัมมนาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เปิดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานฯ... 
  ...
   วันที่ : 29 พ.ค. 2562  ถึง : 29 พ.ค. 2562
 •  อบรม “เทคนิคการลดค่าไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยการใช้ข้อมูลเชิงสถิติ... 
  เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้อราฟิท ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซอย 6...
   วันที่ : 29 พ.ค. 2562  ถึง : 29 พ.ค. 2562
 •  Smart Energy Expo 2019... 
  ...
   วันที่ : 25 มิ.ย. 2562  ถึง : 25 มิ.ย. 2562
 •  สัมมนาเปิดโครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง... 
  ...
   วันที่ : 13 มี.ค. 2562  ถึง : 13 มี.ค. 2562
 •  เชิญเข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบบริหารจัดการพลังงานในภาคขนส่ง... 
  ...
   วันที่ : 26 ก.พ. 2562  ถึง : 26 ก.พ. 2562
 •  แจ้งย้ายสำนักงาน... 
  ...
   วันที่ : 4 ก.พ. 2562  ถึง : 4 ก.พ. 2562
 •  ขอเชิญอบรม “การเตรียมความพร้อมของโรงงานอุตสาหกรรมในด้านการจัดการพลังงาน ฯ"... 
  เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ ห้องลาฟิต ชั้น 2 โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท ซอย 6...
   วันที่ : 21 ก.พ. 2562  ถึง : 21 ก.พ. 2562
 •  ขอเชิญอบรม “การวิเคราะห์การใช้พลังงานในเครื่องปรับอากาศขนาดใหญ่... 
  ณ ห้องเลอแปง 1 ชั้น 3 โรงแรมแกรนด์ สุขุมวิท กรุงเทพฯ ซอย 6...
   วันที่ : 16 พ.ย. 2561  ถึง : 16 พ.ย. 2561
 •  ขอเชิญเยี่ยมชม โซลาร์ฟาร์มลอยน้ำ (Floating Solar Farm)... 
  ณ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด จ.ระยอง...
   วันที่ : 30 ต.ค. 2561  ถึง : 30 ต.ค. 2561
 •  ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา THAILAND ESCO FAIR 2018... 
  ...
   วันที่ : 21 ส.ค. 2561  ถึง : 21 ส.ค. 2561
 •  ขอเชิญเข้าร่วมฟังสัมมนาวิชาการประจำปี Energy Symposium 2018 ... 
  ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัล พลาซ่า ลาดพร้าว กรุงเทพฯ...
   วันที่ : 6 ก.ย. 2561  ถึง : 6 ก.ย. 2561
 •  ขอเชิญอบรมเรื่อง ... 
  ณ ห้องพาโนราม่า 2 ชั้น 4 โรงแรมบูเลอวาร์ด กรุงเทพฯ ถ.สุขุมวิท ซอย 5...
   วันที่ : 5 ก.ค. 2561  ถึง : 6 ก.ค. 2561
 •  ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาเผยแพร่ผลสำเร็จการสะสมคะแนน Energy Points... 
  ...
   วันที่ : 8 พ.ค. 2561  ถึง : 5 พ.ค. 2561
 •  ขอเชิญอบรม เรื่อง “การสร้างจิตสำนึกด้านการอนุรักษ์พลังงานอย่างยั่งยืน”... 
  ...
   วันที่ : 24 พ.ค. 2561  ถึง : 24 พ.ค. 2561
 •  อบรม “เทคนิคการลดค่าไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรมด้วยการใช้ข้อมูลเชิงสถิติ”... 
  ณ ห้องอันดามัน ชั้น 6 โรงแรมซีนิค ถ.สุขุมวิท ซอย 3 เวลา 08.30 - 16.30 น....
   วันที่ : 24 เม.ย. 2561  ถึง : 24 เม.ย. 2561
 •  หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร ประจำปี 2018 รุ่นที่ 4... 
  หลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 4 เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม - 30 เมษา...
   วันที่ : 1 มี.ค. 2562  ถึง : 1 มี.ค. 2562
 •  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน “พลังงานสัญจร ครั้งที่ 10 @ เชียงใหม่” ... 
  ...
   วันที่ : 29 มี.ค. 2561  ถึง : 30 มี.ค. 2561
 •  ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในหัวข้อเรื่อง “ระบบการจัดการพลังงาน ISO 50001... 
  ...
   วันที่ : 28 ก.พ. 2561  ถึง : 28 ก.พ. 2561
 •  กิจกรรมโครงการลดการใช้พลังงาน ESCO ประจำเดือนมกราคม 2561... 
  ...
   วันที่ : 16 ม.ค. 2561  ถึง : 16 ม.ค. 2561
 •  ศึกษาดูงานแสดงนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านพลังงาน ณ ประเทศอิตาลี... 
  งาน “ECOMODO & KEY ENERGY EXPO 2019 and Technical Visit” ณ ประเทศอิตาลี...
   วันที่ : 3 พ.ย. 2562  ถึง 10 พ.ย. 2562
 •  ขอเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชมโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานประเภทขนส่ง ... 
  ณ บริษัท ส.สิริขนส่ง จำกัด และ บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กรุงเทพฯ...
   วันที่ : 3 เม.ย. 2562  ถึง 3 เม.ย. 2562
 •  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน “พลังงานสัญจร ครั้งที่ 12 จังหวัดบุรีรัมย์... 
  จ. บุรีรัมย์...
   วันที่ : 28 มี.ค. 2562  ถึง 29 มี.ค. 2562
 •  ขอเชิญเยี่ยมชมอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน (Green Building) ... 
  ณ บริษัท อาร์ไอแอล1996 จำกัด จ.ระยอง (ภายใต้ บริษัท เอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด)...
   วันที่ : 27 ก.พ. 2562  ถึง 27 ก.พ. 2562
 •  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน พลังงานสัญจร ครั้งที่ 11 จ. ขอนแก่นและอุดรธานี ... 
  บริษัท ขอนแก่นบริวเวอรี่ จำกัด และ บริษัท ฟินิคซ พัลพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน)...
   วันที่ : 12 ธ.ค. 2561  ถึง 13 ธ.ค. 2561
 •  ขอเชิญเยี่ยมชม บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด จ.อยุธยา... 
  บริษัท อายิโนะโมะโต๊ะ (ประเทศไทย) จำกัด จ.อยุธยา...
   วันที่ : 28 มิ.ย. 2561  ถึง 28 มิ.ย. 2561
 •  ขอเชิญเยี่ยมชม บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด... 
  ...
   วันที่ : 3 พ.ค. 2561  ถึง 3 พ.ค. 2561
 •  ขอเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชมอาคารสร้างสรรค์เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน... 
  อาคารศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ และอาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งปร...
   วันที่ : 19 มี.ค. 2561  ถึง 19 มี.ค. 2561
 •  ขอเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชม บริษัท โตโยต้า มอเตอร์ ประเทศไทย จำกัด (โรงงานบ้านโพธิ์) ... 
  ...
   วันที่ : 7 ธ.ค. 2560  ถึง 7 ธ.ค. 2560
 •  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน “พลังงานสัญจร” (Energy Highlight 2017)... 
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงาน “พลังงานสัญจร” (Energy Highlight 2017) โดยเยี่ยมชมโรง...
   วันที่ : 23 พ.ย. 2560  ถึง 24 พ.ย. 2560
 •  ขอเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชม บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)... 
  ขอเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชม บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)...
   วันที่ : 28 ก.ย. 2560  ถึง 28 ก.ย. 2560
 •  ขอเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชมโครงการระบบผลิตไฟฟ้าจากเซลล์แสงอาทิตย์บนหลังคา... 
  ...
   วันที่ : 22 มิ.ย. 2560  ถึง 22 มิ.ย. 2560
 •  เชิญเข้าร่วมเยี่ยมชมโรงงานที่ประสบความสำเร็จด้านการอนุรักษ์พลังงาน... 
  ...
   วันที่ : 28 ก.พ. 2560  ถึง 28 ก.พ. 2560
 •  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานที่ประสบความสำเร็จด้านพลังงานทดเเทน... 
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานที่ประสบความสำเร็จด้านพลังงานทดเเทน ณ บริษัท ไทยอี...
   วันที่ : 30 พ.ย. 2559  ถึง 30 พ.ย. 2559
 •  กิจกรรมศึกษาดูงานด้านพลังงาน RENEXPO 2016... 
  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมศึกษาดูงานนวัตกรรมด้านพลังงาน RENEXPO 2016 ณ ประเทศเยอรมนี ***ร...
   วันที่ : 5 ต.ค. 2559  ถึง 12 ต.ค. 2559
 •  ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานด้านพลังงานทดเเทน... 
  บริษัท อำพลฟูดส์ จำกัด จ. นครปฐม ในวันพุธที่ 6 กรกฎาคม 2559 เวลา 09.00 - 12.00 น....
   วันที่ : 6 ก.ค. 2559  ถึง 6 ก.ค. 2559
 •  การเยี่ยมชมโรงงานที่ประสบความสำเร็จด้านการจัดการพลังงาน... 
  กิจกรรมเยี่ยมชมโรงงานที่ประสบความสำเร็จด้านการจัดการพลังงาน ณ บริษัท ซีพีเเรม จำกัด (...
   วันที่ : 25 พ.ค. 2559  ถึง 25 พ.ค. 2559
 •  ขอเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชม... 
  บริษัท ซินดิคาร์ทุม ซัสเทนเอเบิล รีซอร์สเซส (ประเทศไทย) จำกัด จังหวัด นครปฐม วันพ...
   วันที่ : 29 ก.ค. 2558  ถึง 29 ก.ค. 2558
 •  ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานมหกรรมระดับโลก World EXPO 2015 ... 
  และเยี่ยมชมโรงไฟฟ้าจากขยะ (Energy from Waste Plant) ณ ประเทศอิตาลี – สวิสเซอร์แลนด์ ...
   วันที่ : 22 มิ.ย. 2558  ถึง 29 มิ.ย. 2558
 •  กิจกรรมเยี่ยมชมดูงาน “พลังงานสัญจร” (Energy Highlight 2014)... 
  เพื่อให้ผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรม ได้รับความรู้ ความเข้าใจ ถึงการอนุรักษ์พลังงาน และพ...
   วันที่ : 20 พ.ย. 2557  ถึง 21 พ.ย. 2557
 •  กิจกรรมเยี่ยมชม บริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) จ.ระยอง... 
  เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน สพ. จึงได้จัดกิจกรรมเยี่...
   วันที่ : 3 ก.ย. 2557  ถึง 3 ก.ย. 2557
 •  กิจกรรมเยี่ยมชม บริษัท ไทยโพลิเอททิลีน จำกัด จ.ระยอง... 
  เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และการอนุรักษ์พลังงาน บริษัท ไทยโพลิเอททิลีน จ...
   วันที่ : 23 ก.ค. 2557  ถึง 23 ก.ค. 2557
 •  กิจกรรมศึกษาดูงานและเยี่ยมชมนิทรรศการ ... 
  วัตถุประสงค์เพื่อให้คณะเยี่ยมชมจากภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานที่สนใจเทคโนโลยีด้านพลังงา...
   วันที่ : 28 ก.ค. 2557  ถึง 2 ส.ค. 2557
 •  กิจกรรมเยี่ยมชม บริษัท เอฟ แอนด์ เอ็น แดรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด จ.อยุธยา... 
  เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์พลังงาน สถาบันพลังง...
   วันที่ : 25 มิ.ย. 2557  ถึง 25 มิ.ย. 2557
 •  กิจกรรมเยี่ยมชมท่าเรือแหลมฉบัง จ.ชลบุรี... 
  เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ และการอนุรักษ์พลังงาน ท่าเรือแหลม...
   วันที่ : 22 พ.ค. 2557  ถึง 22 พ.ค. 2557
 •  ขอเชิญสถานประกอบการแสดงความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมอนุรักษ์พลังงาน Energy Points... 
  ...
   วันที่ : 27 พ.ค. 2562  ถึง : 27 พ.ค. 2562
 •  ขอเชิญเข้าร่วมศึกษาดูงานแสดงนวัตกรรมด้านพลังงาน ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน... 
  ...
   วันที่ : 16 ส.ค. 2561  ถึง : 20 ส.ค. 2561
 •  E-Learning... 
  ...
   วันที่ : 24 พ.ย. 2560  ถึง : 24 พ.ย. 2560
 •  ขอเชิญผู้ประกอบการด้านขนส่ง เข้าร่วมกิจกรรมการส่งเสริมเงินลงทุนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภ... 
  ...
   วันที่ : 17 พ.ค. 2560  ถึง : 17 พ.ค. 2560
 •  ใตรจะเป็น 19 The Best Energy Man... 
  ...
   วันที่ : 16 พ.ค. 2560  ถึง : 16 พ.ค. 2560
 •  ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนาวิชาการและเผยแพร่ผลงานสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืนประจำปี 2560 (W... 
  ...
   วันที่ : 24 ม.ค. 2560  ถึง : 26 ม.ค. 2560
 •  @Line และ Facebook สถาบันพลังงานฯ... 
  ...
   วันที่ : 10 ม.ค. 2560  ถึง : 10 ม.ค. 2560
 •  ขอน้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย... 
  ...
   วันที่ : 14 ต.ค. 2559  ถึง : 14 ต.ค. 2559
 •  ขอเชิญชวนทุกท่านตอบแบบสำรวจความต้องการอบรม/สัมมนาเกี่ยวกับธุรกิจ ESCO... 
  เพื่อการจัดทำหลักสูตรที่เหมาะสมตามความต้องการของทุกท่าน ให้เกิดความรู้ความเข้าใจ เกี่...
   วันที่ : 16 มิ.ย. 2559  ถึง : 16 มิ.ย. 2559
 •  ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมหลักสูตร EEP 2016 รุ่นที่ 2... 
  ท่านสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร ประจำปี 2016...
   วันที่ : 16 พ.ค. 2559  ถึง : 16 พ.ค. 2559
 •  งานสัมมนาเผยแพร่ความสำเร็จการอนุรักษ์พลังงานในภาคอุตสาหกรรม... 
  โดยรวบรวมเทคนิควิธีการอนุรักษ์พลังงานในรูปแบบต่างๆ เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถนำเทคนิค...
   วันที่ : 11 พ.ค. 2559  ถึง : 11 พ.ค. 2559
 •  เตรียมตัวรับไอเดียสะสมแต้มพลังงาน “Energy Points” เร่งลดใช้พลังงาน... 
  สนพ. กองทุนอนุรักษ์พลังงาน จับมือ ส.อ.ท.เดินหน้าลดใช้พลังงานให้ SMEs หวังช่วยลดต้นทุน...
   วันที่ : 19 เม.ย. 2559  ถึง : 19 เม.ย. 2559
 •  ประชาสัมพันธ์โครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน... 
  เพื่อให้ผู้รับเหมา ผู้ออกแบบ และที่ปรึกษาโครงการต่างๆ ได้ทราบถึงประกาศการไฟฟ้านครหลวง...
   วันที่ : 21 มี.ค. 2559  ถึง : 21 มี.ค. 2559
 •  พิธีมอบประกาศนียบัตรหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร รุ่นที่ 1... 
  สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรให้ก...
   วันที่ : 16 ก.พ. 2559  ถึง : 16 ก.พ. 2559
 •  สรุปกิจกรรมศึกษาดูงานด้านพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน “Smart Energy Japan”... 
  โดยนิทรรศการมีการจัดแสดงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับด้านพลังงานต่างๆ เช่น เทคโนโลยีการประหยั...
   วันที่ : 5 ก.พ. 2559  ถึง : 5 ก.พ. 2559
 •  ปัญหาด้านพลังงานของท่าน กระทรวงพลังงาน พร้อมช่วยเหลือ... 
  เพื่อทำการสำรวจปัญหาอุปสรรค ความต้องการ และประสิทธิภาพด้านพลังงาน ของผู้ประกอบการภาคอ...
   วันที่ : 29 ม.ค. 2559  ถึง : 29 ม.ค. 2559
 •  สรุปกิจกรรมหลักสูตรผู้บริหาร EEP ครั้งที่ 10... 
  ปาฐกถาพิเศษ “นโยบายพลังงานกับภาคอุตสาหกรรม” และเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ “ความมั่นคงด้านพ...
   วันที่ : 3 ธ.ค. 2558  ถึง : 3 ธ.ค. 2558
 •  สรุปกิจกรรมหลักสูตร EEP ครั้งที่ 9 หัวข้อ “การดำเนินการด้านธุรกิจพลังงานทดแทน”... 
  การนำเสนองานกลุ่ม (Work Group) ในรูปแบบของการเสวนา โดยผู้ร่วมหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้...
   วันที่ : 20 พ.ย. 2558  ถึง : 20 พ.ย. 2558
 •  สรุปการศึกษาดูงานภายในประเทศหลักสูตร EEP... 
  กิจกรรมศึกษาดูงานภายในประเทศ ระหว่างวันที่ 15 -16 ตุลาคม 2558 บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี...
   วันที่ : 15 ต.ค. 2558  ถึง : 16 ต.ค. 2558
 •  ​การบรรยายหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร ครั้งที่ 5... 
  ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด รัชดาภิเษก...
   วันที่ : 9 ต.ค. 2558  ถึง : 9 ต.ค. 2558
 •  การบรรยายหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร ครั้งที่ 4... 
  วันที่ 2 ตุลาคม 2558 เวลา 13.30 – 17.30 น. ณ ห้องสโรชา ชั้น 3 โรงแรมสวิสโซเทล เลอ คอง...
   วันที่ : 2 ต.ค. 2558  ถึง : 2 ต.ค. 2558
 •  สรุปกิจกรรมพิธีเปิดและปฐมนิเทศหลักสูตรพลังงานสำหรับผู้บริหาร EEP รุ่นที่ 1... 
  สถาบันพลังงานเพื่ออุตสาหกรรม สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ได้พัฒนาหลักสูตรพลังงานสำหรับ...
   วันที่ : 4 ก.ย. 2558  ถึง : 5 ก.ย. 2558
 •  โครงการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการขนส่งฯ ระยะที่ 2... 
  เพื่อพัฒนาปรับปรุงโปรแกรมฯ ให้มีความเหมาะสมกับการดำเนินงานของผู้ประกอบการในแต่ละคลัสเ...
   วันที่ : 10 ก.ค. 2558  ถึง : 10 ก.ค. 2558
 •  งานสัมมนา Thailand ESCO Fair 2015... 
  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นขยายตลาดการอนุรักษ์พลังงานโดยกลไก ESCO และพัฒนาศักยภ...
   วันที่ : 16 ก.ค. 2558  ถึง : 16 ก.ค. 2558
 •  วีดีทัศน์เผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน 12 ชุด... 
  วีดีทัศน์เผยแพร่ความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงาน 12 ชุด เป็นวีดีทัศน์ให้ความรู้ความเข้าใ...
   วันที่ : 13 พ.ค. 2558  ถึง : 13 พ.ค. 2558
 •  สถาบันพลังงานฯ เข้าพบรัฐมนตรีกระทรวงพลังงานเพื่อมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ 2558... 
  สถาบันพลังงานฯ ได้นำคณะกรรมการบริหารสถาบันพลังงานฯ นำโดยนายวีรศักดิ์ โฆสิตไพศาล เข้าพ...
   วันที่ : 16 ม.ค. 2558  ถึง : 16 ม.ค. 2558
 •  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พบ คณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย... 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ดร.ณรงค์ชัย อัครเศรณี พบ คณะผู้บริหารสภาอุตสาหกรรมแห่งปร...
   วันที่ : 30 ก.ย. 2557  ถึง : 30 ก.ย. 2557
 •  จุดยืนด้านพลังงานของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย... 
  ...
   วันที่ : 2 ธ.ค. 2557  ถึง : 2 ธ.ค. 2557
  การจัดอบรม In-house Training
เป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับโรงงานอุตสาหกรรม ในการส่งเสริมความรู้ให้กับบุคลากร ในการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน โดยสามารถเลือกหลักสูตร วัน เวลา ตลอดจำนวนบุคลากร ได้ตามความต้องการของหน่วยงาน โดยมีหัวข้อหลักสูตรดังต่อไปนี้ สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ 02-345-1247-8
ขอรหัสผ่าน

กรอก E-Mail :

Submit